PRIVACYVERKLARING Broadcast Streaming Service

De privacy is voor Broadcast Streaming Service belangrijk. Wij houden ons aan de privacywet. In deze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we bewaren en waarvoor. Op de website van de Autoriteit persoonsgegevens staat aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens. Wanneer onze website wijzigt, passen wij de privacyverklaring aan als dat nodig is.

Algemeen

Als hierna over de website wordt gesproken, dan wordt daarmee de website van Broadcast Streaming Service bedoeld. Broadcast Streaming Service is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en wordt hierna de beheerder genoemd. Broadcast Streaming Service is geen handelaar in persoonsgegevens. De gegevens die we verzamelen gebruiken we om bestellingen te verwerken en onze diensten te kunnen uitvoeren.

Inzage en wijzigen gegevens

Het is altijd mogelijk na te vragen welke persoonsgegevens wij van u hebben. Daarvoor kunt u contact met ons opnemen per email.

U heeft de volgende rechten:

  • uitleg over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
  • inzage in de persoonsgegevens
  • het laten wijzigen van fouten of gegevens
  • het laten verwijderen van persoonsgegevens, bijvoorbeeld als deze zijn verouderd
  • intrekken van toestemming
  • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik

Bij wijzigen of aanpassingen is het belangrijk om duidelijk aan te geven wie u bent, zodat we zeker weten dat we de gegevens van de juiste persoon aanpassen of verwijderen.

Commerciële aanbiedingen

De beheerder kan u commerciële aanbiedingen sturen. Als u deze niet (meer) wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken door een mail te sturen naar: klanten@broadcast-streaming-service.nl.

Gegevens

Wij vragen n.a.w. gegevens om de overeenkomst te kunnen bevestigen. Daarnaast hebben wij een kopie van een identiteitsbewijs of inschrijving KvK nodig om te kunnen controleren of de overenkomst door een persoon of een bestaande instantie is gesloten. Dit om misbruik te voorkomen. Daarnaast kunnen wij deze kopie aandragen als bewijsmateriaal in geval van onenigheden.

Bewaren

Wij bewaren gegevens tot en met het einde van het contract of zo lang er nog financiële verplichtingen bestaan. Gegevens die nodig zijn voor de financiële administratie worden langer bewaard in verband met de administratieve verplichting vanuit de Belastingdienst. In geval van een incassotraject worden gegevens bewaard totdat aan de financiële verplichtingen is voldaan.

Andere partijen

Persoonsgegevens geven wij niet aan andere bedrijven of instanties, behalve als dat nodig is op basis van de gesloten overeenkomst. Of als de wet zegt dat dat moet, bijvoorbeeld bij een vermoeden van fraude. Bij een incassotraject, geven wij de gegevens door aan het incassobureau waar wij mee werken.

Wij geven uw gegevens door aan Stichting Webcasting Nederland in het geval dat u een contract afsluit inclusief muziekrechten. Stichting Webcasting Nederland geeft vervolgens uw gegevens door aan aan Buma en Sena. De privacy verklaring van deze partijen zijn op de betreffende sites te vinden.

Google Analytics

Om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken, maken wij gebruik van Google Analytics. De IP-adressen worden door Google anoniem gemaakt. Google heeft geen toestemming om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies

Bij het eerste bezoek van onze website, tonen wij een melding met uitleg over cookies. Bij verder gebruik van onze website verder gebruikt, nemen wij aan dat er geen bezwaar is tegen cookies.

Formulieren

De website bevat invulformulieren waarmee contact met ons kan worden opgenomen. Op deze formulieren worden persoons- en contactgegevens gevraagd voor het afhandelen van de aanvraag.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat jouw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. We passen de beveiliging steeds aan op basis van de huidige mogelijkheden. Ook hebben wij een gegevensbeschermingsbeleid opgesteld. Deze kan bij ons worden opgevraagd per email.

Klacht indienen

Voor het indienen van klachten kunt u contact met ons opnemen per email. Als u van mening bent dat wij deze niet op de juiste manier behandelen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

Broadcast Streaming Service

Bezoek- en postadres

Veldweg 31

5321 JD Hedel (Gelderland)

Email: klanten@broadcast-streaming-service.nl

Telefoonnummer 073 6449988